שאול סמירה

Sculpture 01

 שאול סמירה
Shaoul Smira

Sculpture 02

Shaoul Smira
 שאול סמירה

Sculpture 03

 שאול סמירה
Shaoul Smira

Sculpture 04

Shaoul Smira
 שאול סמירה

Sculpture 05

 שאול סמירה
Shaoul Smira

Sculpture 06

Shaoul Smira
 שאול סמירה

Sculpture 07

 שאול סמירה
Shaoul Smira

Sculpture 08

Shaoul Smira
 שאול סמירה

Sculpture 09

 שאול סמירה